25-27 september 2017, Tydliggörande pedagogik – grundutbildning

med Inga kommentarer

Utbildning med Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum och utbildare från Sjöarps Gruppbostäder

Måndag-tisdag kl. 9.00 -17.00, onsdag kl. 9.00 -16.00 på Sjöarps Gruppbostäder, Sjöarpsvägen 13 i Bräkne-Hoby

I verksamheten Sjöarp, som drivs av Kommunsamverkan Cura individutveckling, finns lång erfarenhet av att arbeta med personer med Autism på olika utvecklingsnivåer. Sjöarp har under många år tillämpat den tydliggörande pedagogi­ken, som är baserat på TEACCH®, vilken upplevts som mycket framgångsrik. Arbetet är mycket strukturerat där varje stund på dagen är individuellt schemalagd för varje klient, från uppstigning till sänggående. I detta arbete är det viktigt att veta på vilken nivå klienten befinner sig varför man arbetat fram olika bedömningsverktyg. Stor vikt läggs vid att kommunicera vad som ska hända härnäst i klientens tillvaro. Detta för att skapa en förförståelse och en beredskap hos klienten. När klienten vet och förstår vad som ska hända, blir hon trygg och lugn. Förutsättningarna stärks för att utveckla klientens förmågor och ge henne möjlighet att utnyttja sin fulla potential.

Innehåll

Under de tre utbildningsdagarna varvas teori med praktiskt arbete. Deltagarna får i föreläsningsform kunskaper kring den autistiske personens svårigheter att förstå sin omvärld liksom kommunikationens och strukturens betydelse för ett framgångsrikt arbete med den här gruppen.

I de praktiska delarna får deltagarna tillfälle att tillverka eget material som ska användas vid den informella bedömningen av klientens färdigheter. Vi låter några av våra klienter medverka i de praktiska delarna så att deltagarna får tillfälle att prova sitt material och lära sig dra rätt slutsatser av bedömningen.
Kostnad Blekinges kommuner: 3 000 kr/person

Kostnad övriga: 3 500 kr/person

Fika och lunch ingår alla dagar! 

För vidare information om Sjöarps utbildningar kontakta Sjöarp: 0457-812 54, Resurscentrum: 0454-811 84. För anmälan Kontakta: .

Anmäl dig senast den 1 september 2017! Anmälan är bindande men du kan skicka någon i ditt ställe om du får förhinder.

Välkommen!