5 oktober 2017, Autism och tydliggörande pedagogik. Teori, förhållningssätt och bemötande

med Inga kommentarer

Föreläsning med Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson på Soft center i Ronneby. Hus 3 våning 3 klockan 8.30-12.00.

Målgrupp
Personal och anhöriga till personer med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inga förkunskaper krävs.

Cura Resurscentrum bjuder in till en halvdagsföreläsning för dig som vill ha teoretiska kunskaper kring autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och praktiska tips kring tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik utgår från TEACCH®, en evidensbaserad pedagogik för personer med autism.

Syfte
Föreläsningen är en grundutbildning och syftar till att öka medvetenheten om hur autism och NPF kan se ut och ge tips på hur vardagen kan underlättas för klienten/brukaren utifrån tydliggörande pedagogik. Kanske är du ny i jobbet och inte hunnit gå en grundutbildning. Kanske behöver du friska upp dina gamla kunskaper.

Innehåll
• En teoretisk genomgång av autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Praktiska exempel
• Tydliggörande verktyg

Kostnad
500 kr/person. Fika ingår.

Antal platser: 20

Har du frågor eller vill anmäla dig kontakta

Utbildningen kan också göras på uppdrag i din egen verksamhet.

Välkommen!