Curas anslagstavla

Tillkännagivanden av justerade protokoll från Curas direktion och familjerättsnämnd, kungörelser och övriga tillkännagivanden hittar du i menyn till vänster.

Överklaga beslut
Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på, antingen via bestämmelserna i förvaltningslagen eller via bestämmelserna i kommunallagen. Som huvudregel är det så att ett beslut som gäller dig personligen (myndighetsutövning) överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär medan beslut som inte är riktade till någon bestämd person överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Skillnaden är att laglighetsprövningen endast prövar om beslutet blivit fattat på ett korrekt sätt, medan förvaltningsbesvär också innebär en prövning i sakfrågan.