Familjerättsnämndens protokoll

Familjerättsnämndens protokoll anslås på Karlshamns kommuns digitala anslagstavla enligt Curas förbundsordning, men du hittar informations om familjerättens protokoll även här.

2018

Sammanträdesdatum 2018-02-26, protokollet förvaras hos Familjerätten, Cura Individutveckling.