Familjerättsnämndens protokoll

Familjerättsnämndens protokoll anslås på Karlshamns kommuns digitala anslagstavla enligt Curas förbundsordning, men du hittar informations om familjerättens protokoll även här.

2018

Sammanträdesdatum:

  • 2018-05-04, protokollet förvaras hos Familjerätten, Cura Individutveckling.
  • 2018-04-23, protokollet förvaras hos Familjerätten, Cura Individutveckling.
  • 2018-03-26, protokollet förvaras hos Familjerätten, Cura Individutveckling.
  • 2018-02-26, protokollet förvaras hos Familjerätten, Cura Individutveckling.