Kontakt

Malin Kallhagen

Koordinator

Tel 0708-23 01 81

Birgitta Karlsson

Metodutvecklare

Tel 0723-69 38 30

Jessica Höckerdal

Personalchef

Tel 0768-90 62 82