Vi månar om
kvaliteten på våra tjänster

Kvalitetssäkring är en naturlig del i våra medarbetares vardag. Därför har vi tagit fram en särskild handbok som vi uppdaterar och utvecklar löpande.

Cura Individutvecklings första kvalitetssäkring togs fram redan 1995–96 i samband med en utbildning i kvalitetsutveckling. Varje verksamhet fick sin egen ”handbok” och rutiner för hur det löpande arbetet med denna skulle säkras fastslogs.

Under 2010 gjordes en större omarbetning av strukturen och de olika verksamheternas delar har först samman till en gemensam handbok. Denna inleds med de delar i kvalitetssäkringsarbetet som är övergripande och gemensamt för hela Cura Individutveckling.

I vår kvalitetshandboken beskriver vi också Curas Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, utformad i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9.

» Ladda hem Kvalitetshandboken (PDF)

För att kunna läsa Pdf-filer måste programvaran Acrobat Reader vara installerad på din dator.
Ladda ner senaste gratisversionen av Acrobat Reader här.