Kunskapens nav

Resurscentrum är Curas nav när det gäller kompetensutveckling och projekt av olika slag. Vi erbjuder utbildningar, allt från föreläsningar på några timmar till flerdagarsutbildningar med både teori och praktik. Vi erbjuder även handledning och olika former av bedömningar. Dessutom kan vi skräddarsy både utbildningar och andra insatser i form av öppenvårdsprojekt utifrån era behov eller bara finnas till för konsultation i svåra situationer.

Vi har två medarbetare som är direkt knutna till Resurscentrum och de arbetar mest med övergripande samordningsfrågor och egna handlednings- och utbildningsinsatser.

På Sjöarp Gruppbostäder med daglig verksamhet har vi en särskild utbildningsgrupp som håller utbildningar inom området autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik. Övriga medarbetare på Cura Individutveckling arbetar till vardags i den ordinarie verksamheten och frigörs när en specifik insats behövs i någon kommun. Dessa medarbetare har alla någon typ av spets- och/eller nyckelkompetens, oftast på högskolenivå, och dessutom lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med våra klientgrupper.

Detta vill vi gärna dela med oss av.