Utbildningar

Utbildningar och föreläsningar

Cura erbjuder föreläsningar och utbildningar, allt från några timmar långa till tredagarsutbildningar. Vi har egna utbildare som håller i föreläsningar och utbildningar utifrån sitt spetsområde och ett antal gånger om året bjuder vi in till föreläsningar med gästföreläsare som många gånger är ledande inom sina områden. Ämnena kan variera stort men rör på något sätt Curas verksamheter.

På Cura utbildar vi främst i tydliggörande pedagogik (baserat på TEACCH®). Alla våra utbildare är dessutom utbildade i lågaffektivt bemötande. Vi har ett antal utbildare som är certifierade av studio 3 i England. I alla utbildningar som handlar om mötet med andra människor har vi med oss detta som är vår grund, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Våra utbildare som arbetar på Cura Ungdomsboende har en gedigen erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar som är ensamkommande. På detta område erbjuder vi utbildningarna Vi är annorlunda och utbildningsdagen Lågaffektivt bemötande med fokus på ensamkommande barn och unga.

Vi kan också erbjuda dig utbildningar inom det psykosociala området, exempelvis föräldrautbildningar som Notavillans personal håller. Utbildningens syfte är att lära en förälder som varit frånvarande, att umgås med sitt barn. Notavillans personal stöttar barnet och föräldrarna när umgänget ska förändras.

Vi skräddarsyr gärna en utbildning eller föreläsning till din verksamhet och vi kan hålla den i våra lokaler eller komma till dig. Allt utifrån era behov och önskemål. Har du frågor och funderingar kring hur vi skulle kunna lägga upp en utbildning eller föreläsning? Ring eller mejla till oss på Resurscentrum, så lägger vi upp en plan tillsammans.

Tydliggörande pedagogik

I flera av Curas verksamheter arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik är baserad på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autismspektrumtillstånd, både på tidig utvecklingsnivå och hög funktionsnivå, för både barn och vuxna. Pedagogiken är utvecklad för att hjälpa personer inom spektret att förstå vardagen och bli så självständig som möjligt. Målet är att genom trygghet, flexibilitet, förutsägbarhet och delaktighet skapa självständighet och utveckling. Det finns inga färdiga paketlösningar utan verktygen utformas efter individen.

Vi kan erbjuda flerdagarsutbildningar både i Tydliggörande pedagogik – grundutbildning, fördjupning i kommunikation och bedömning – inlärning i vardags- och fritidsfärdigheter på Sjöarps gruppbostäder. Vi involverar våra klienter i utbildningen. Om vi gör en utbildning på hemmaplan hos er, är det möjligt involvera era egna klienter.

Förutom flerdagarsutbildningar har vi kortare och mer övergripande utbildningar i tydliggörande pedagogik. Vi erbjuder också temautbildningar inom området autismspektrumtillstånd med teman som lågaffektivt bemötande, sex och samlevnad, stress, perception, och flickor och kvinnor med autism.

Lågaffektivt bemötande

Cura Resrscentrums personal är utbildade i lågaffektivt bemötande av Studio 3 i England. Metoden går hand i hand med den tydliggörande pedagogiken. I föreläsningar och utbildningar väver vi in det lågaffektiva förhållningssättet som i mångt och mycket syftar till att göra medarbetare medvetna om sitt eget sätt att förhålla sig i relation till våra brukare och elever. Det är viktigt att förstå och reflektera över vilken skillnad vi själva gör i mötet för att medverka till en trygg och lugn situation. Eller, vad vi ska undvika i en mer upprörd situation för att den inte ska eskalera. Vi erbjuder föreläsningar med temat Lågaffektivt bemötande med fokus på autism och Lågaffektivt bemötande med fokus på ensamkommande barn och unga.