Kontakt

Anna Pfeifer

Verksamhetschef Cura Park

Tel 0708-23 10 30

Santi Kullberg

Verksamhetschef Cura Boda

Tel 0721-77 14 67

Nicklas Martinsson

Verksamhetschef Cura Lister

Tel 0721-61 32 25

Sara Källgarn

Områdeschef: Område 2

Tel 0721-61 32 45