Eget boende och erfaren personal

Cura Individutveckling är en viktig aktör när det gäller ensamkommande ungdomar i Blekinge. Vi har i uppdrag att samordna HVB-boende och stödboende för de ensamkommande asylsökande ungdomar som anvisas till Ronneby, Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

Ungdomarna är mellan 15 och 18 år när de kommer till något av våra boenden och de kan bo kvar tills de fyller 21 år om de har behov av det. Vi har ett boende, Cura Lister, där barnen/ungdomarna är mellan 12 och 15 år när de kommer och de kan bo kvar där tills de är 16 år och har gått ut grundskolan.

Cura har idag tre boenden i Sölvesborg, ett i Olofström, ett i Karlshamn och två boenden i Ronneby kommun.