Kontakt

Markus Alexandersson (S)

Ordförande i Direktionen och Familjerättsnämnden

Tel 0456-132 21

Mob 0768-60 01 01

Jan-Åke Berg (S)

1:e vice ordförande i Direktionen och Familjerättsnämnden

Mob 0733-49 01 12

Iréne Ahlstrand- Mårlind (M)

2:e vice ordförande i direktionen och ersättare i familjerättsnämnden

Tel 0454-171 77

Yvonne Andreasson (S)

Ledamot i direktionen

Tel 0454-491 05

Ingrid Hermansson (C)

Ledamot i direktionen

Mob 0709-30 75 71

Birgitta Lagerlund (M)

Ledamot i Direktionen och Familjerättsnämnden

Tel 0457-315 25

Mob 0702-08 81 73

Malin Månsson (S)

Ledamot i Direktionen och ersättare i familjerättsnämnden

Anders Ovander (M)

Ledamot i direktionen

Tel 0455-479 79

Mob 0708-88 71 13

Eva Strömqvist (S)

Ledamot i direktionen

Tel 010-442 78 93

Sofie Dahlqvist (S)

Ersättare i direktionen

Tel 0735-22 69 86

Gunilla Ekelöf (L)

Ersättare i direktionen

Tel 0455-276 04, 0455-30 37 28

Kerstin Haraldsson (C)

Ersättare i direktionen

Mob 0734-30 41 59

Bo Johansson (S)

Ersättare i direktionen

Mob 0763-96 53 18

Tomas Karlsson (S)

Ersättare i direktionen

Mob 0733-57 20 23

Britt Kilsäter (M)

Ersättare i direktionen

Tel 0454-319 43

Mob 0706-59 31 06

Patrik Krupa (M)

Ersättare i direktionen

Kith Mårtensson (M)

Ersättare i direktionen och familjerättsnämnden

Charlotta Sahlin (M)

Ersättare i direktionen

Mob 0733-46 66 50