Vårt uppdrag

Parrelationen i fokus

Familjerådgivningen startade i februari 1995 (då i Vårdförbundet Blekinges regi) på uppdrag av medlemskommunerna Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

Bakgrunden var en komplettering i socialtjänstlagen som innebar att kommunerna blev skyldiga att erbjuda familjerådgivning från den 1 januari 1995. Verksamheten startade med mottagning i Karlshamn. Filiallokaler finns idag i övriga tre kommuner. Mottagningarna finns centralt belägna utan anknytning till myndigheter.

Tystnadsplikt och anonymitet

Cura Individutveckling har två familjerådgivare, en man och en kvinna, med lång erfarenhet av par- och familjearbete. Båda är socionomer och en har vidareutbildning steg 1. Familjerådgivarna har givetvis tystnadsplikt och för inga journaler. Den som vill kan också vara anonym.

Våra familjerådgivare sätter alltid parrelationen i fokus och utgör en neutral part vars främsta uppgift är att stimulera och underlätta för parterna att samtala om det som är svårt. Samtalet är en möjlighet och början till förändring och samtalstiden beräknas till 1–1,5 timmar per tillfälle. Familjerådgivningen är helt avgiftsfri.