Kontakt

Markus Alexandersson (S)

Ordförande i Direktionen och Familjerättsnämnden

Tel 0456-132 21

Mob 0768-60 01 01

Jan-Åke Berg (S)

1:e vice ordförande i Direktionen och Familjerättsnämnden

Mob 0733-49 01 12

Iréne Ahlstrand- Mårlind (M)

2:e vice ordförande i direktionen och ersättare i familjerättsnämnden

Tel 0454-171 77

Birgitta Lagerlund (M)

Ledamot i Direktionen och Familjerättsnämnden

Tel 0457-315 25

Mob 0702-08 81 73

Malin Månsson (S)

Ledamot i Direktionen och ersättare i familjerättsnämnden

Kith Mårtensson (M)

Ersättare i direktionen och familjerättsnämnden