Föräldraskap och Faderskap

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört har ansvar att utreda och fastställa förädraskap och faderskap. Fastställt faderskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv.

Är mamman gift med en man så registeras den gifte mannen som far till barnet automatiskt.

Bor ni tillsammans, utan att vara gifta, och har fått barn så ska ni kontakta socialförvaltningen i er hemkommun.

Cura Familjerätt utreder och fastställer föräldraskap och faderskap för:

  • föräldrar som inte är folkbokfördna på samma adress
  • föräldrar som inte har uppehållstillstånd i Sverige

För att utreda och fastställa faderskap så bokar vi ett möte in där vi träffar båda föräldrarna och ni får svara på några frågor. I samband med detta möte skriver vi en bekräftelse av faderskapet samt om föräldrarna vill ansöka om gemensam vårdnad.

Ansöka om gemensam vårdnad kan ni göra senare på Skatteverkets hemsida, se Bra att veta.