Trygg utvecklingsmiljö

för barn och familjer

Barn och ungdomar från 0 till 18 år kan placeras på Notavillan Barn- och familjeenhet av socialförvaltningen när föräldrarna av något skäl saknar förmåga att tillgodose barnens behov och när samhället måste gå in för att skydda barnen eller hjälpa familjen tillrätta.

Läs mer om Notavillan Barn- och familjeenhet »

Glada beskuren

Kontakta mig om du har frågor om Notavillan

”Vi möjliggör trygghet
och förändring”

VERKSAMHETSCHEF 0454-132 38 | 0708-45 42 50