Öppenvård och eftervård

Stöd på hemmaplan

Öppenvård och eftervård innefattar vård som ges utanför Notavillan. Vi erbjuder även insatser till familjer som inte varit inskrivna hos oss. En typ av öppenvård är att bistå som en länk mellan Notavillans vård och det egna framtida boendet. Vården är avsedd för socialt utsatta familjer, till exempel föräldrar med drogproblem som genomgått behandling för sitt missbruk, familjer där föräldrarna är svagbegåvade och/eller på annat sätt brister i omsorgen för barnet. Grunden till denna typ av öppenvård är att föräldrarna behöver fortsatt träning för att fungera självständigt.

Öppenvårdens stöd och behandling ska utgå från ett miljöterapeutiskt arbetssätt där personal, i nära samarbete med familjen och ansvarig handläggare inom socialtjänsten, gör ett program som är skräddarsytt just för den unika familjen.