Skyddat boende

Boende för personer utsatta för våld i nära relationer

I Notavillans regi finns det lägenheter för skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer, med eller utan barn. Boendet är handikappanpassat och larmat för den vuxne och barnens trygghet. I de fall där personen primärt endast har ett skyddsbehov, får hen stöd och tillsyn av Notavillans personal cirka10 timmar per vecka. Verksamheten har dock en beredskap att arbeta behandlande med personer som har en mera komplicerad problematik. I sådana fall kommer socialförvaltningen och Notavillan överens om insatsens omfattning från tid till annan.