Utredning

Om vi genomför en utredning av föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov så sker den under en åttaveckorsperiod. Utredningen utgår från BBIC-modellen och redovisas skriftligt till uppdragsgivare och klient.

Utredningen ska ge svar på de uppdragsfrågor som uppdragsgivaren ställt vid inledningen av utredningen. Den ska beskriva barnets behov och föräldrarnas resurser samt de resurser som kan finnas i familjens nätverk.