Om Cura

Vi hjälper människor att växa

Gemensamt för alla människor vi möter i vårt arbete är att de har kommit till oss för att växa och utvecklas. Behoven, förväntningarna och de individuella förutsättningarna är olika. Men vårt uppdrag är alltid detsamma: att i ett respektfullt möte, där vi tar utgångspunkt i varje människas egenart, skapa förutsättningar för människor att leva ett rikare liv.
Det finns många olika sätt att växa. För någon handlar det om att klara av saker på egen hand, att göra sig förstådd av sin omgivning, att uppnå en större självständighet. Någon annan behöver kunskaper om sig själv och det sammanhang han eller hon finns i för att kunna hantera sin vardag och bli herre över sitt eget liv. För den som haft svåra upplevelser kanske det är omsorg och tid att läka, att få känna sig trygg och omhändertagen, som ger de bästa förutsättningarna för växt och utveckling.

Erfarenhet och kunskap

Vi verkar i huvudsak inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena där vi bland annat erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom området autism och Aspergers syndrom erbjuder vi gymnasieutbildning med internat liksom gruppboende och daglig verksamhet.

Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande inom våra områden. Vi delar gärna med oss av både erfarenhet och kompetens och har därför samlat en rad olika tjänster som vi kan erbjuda kommunerna inom ramen för Cura Resurscentrum.