Ett stöd

i vardagslivet

En psykisk funktionsnedsättning kan göra det svårt att sköta kontakter och ärenden i vardagen som många andra tar för givet. Därför erbjuder Cura Individutveckling fyra personliga ombud som kan fungera som stöd för personer med särskilda behov. Dessutom helt kostnadsfritt.

Läs mer om Personliga ombud »

TittiEdited-e1430396719679

Kontakta mig om du har frågor om Personliga ombud

”Ökad livskvalitet
av egen kraft”

SAMORDNARE 0708-45 77 57