Prislista Cura Resurscentrum

med Inga kommentarer

Telefonkonsultation:
Kostnadsfritt

Konsultation i verksamheten, medlemskommuner:
850 kronor per timme

Konsultation i verksamheten, icke medlemskommuner:
1 100 kronor per timme

Öppenvårdsinsatser, medlemskommuner:
1 000 kronor per timme (dock högst 3 400 kronor per dag)

Öppenvårdsinsatser, icke medlemskommuner:
1 300 kronor per timme (dock högst 4 000 kronor per dag)

Handledning, medlemskommuner:
1 300 kronor per timme

Handledning, icke medlemskommuner:
1 500 kronor per timme

Utbildning:
Vi kommer överens från tillfälle till tillfälle beroende på utbildningens omfattning och innehåll

Restidsersättning, medlemskommuner:
650 kronor per timme

Restidsersättning, icke medlemskommuner:
750 kronor per timme

Resekostnader:
25 kronor per mil