Prislista Klaragymnasiet med internat

med Inga kommentarer

Terminsavgift Klaragymnasiet, Blekinges kommuner
160 000 kronor per termin

Terminsavgift Klaragymnasiet, övriga landet
185 000 kronor per termin

Internat med boende- och fritidsutbildning, Blekinges kommuner
2 050 kronor per dygn under terminen

Internat med boende- och fritidsutbildning, övriga landet
2 650 kronor per dygn under terminen

Öppenvårdsinsatser, Blekinges kommuner
1 000 kronor per timme, dock högst 3 400 kronor per dag

Öppenvårdsinsatser, övriga landet
1 300 kronor per timme, dock högst 4 000 kronor per dag

Handledning, Blekinges kommuner
1 300 kronor per timme

Handledning, övriga landet
1 500 kronor per timme

Restidsersättning, Blekinges kommuner
650 kronor per timme

Restidsersättning, övriga landet
750 kronor per timme

Resekostnader
25 kronor per mil