Prislista Notavillan

med Inga kommentarer

Institutionsvård, Blekinges kommuner
3 300 kronor per dygn och person – alla typer av placeringar

Institutionsvård, övriga landet*
3 700 kronor per dygn och person – alla typer av placeringar

Öppenvårdsinsatser (lägenhetsboende)
2 900 kronor per dygn – en vuxen med upp till två barn
3 100 kronor per dygn – en vuxen med upp till fyra barn
3 200 kronor per dygn – två vuxna med upp till två barn
3 400 kronor per dygn – två vuxna med upp till fyra barn
400 kronor per dygn – för femte barnet och därefter

Övrig öppenvård/eftervård
Grundarvode: 1 100 kronor per månad
Enmansuppdrag: 900 kronor per timme
Tvåmansuppdrag: 1 200 kronor per timme

Skyddat boende, Blekinges kommuner
1 500 kronor per dygn (ingen avgift för barn)

Skyddat boende, övriga landet
Vuxen: 2 000 kronor per dygn och person
Barn: 1 000 kronor per dygn och person

* För kommuner som har avtal med Cura Individutveckling kan andra priser gälla.