Kontakt

Karin Kjällgren

Verksamhetschef för Slänten, Ängen och Dagcenter

Tel 0708-45 76 00

Tommy Persson

Biträdande verksamhetschef

Tel 0721-61 32 28

Anette Rasmusson

Områdeschef

Tel 0708-88 15 56