Ett hem utformat för den som bor där

Sjöarp Gruppbostäder erbjuder LSS-boende för personer med autism, allt i mindre villor i en vacker och lugn miljö, beläget strax utanför Bräkne-Hoby i Ronneby kommun.

Alla bostäderna är individuellt anpassade efter den som bor där. Det är klientens behov som styr hur bostaden ser ut och hur vi arbetar på Sjöarp.
Klienten får en kontaktpersonal som har ett extra ansvar för att alla arbetar på rätt sätt. Målet är att klienten ska uppnå största möjliga självständighet och självbestämmande. ”Att se det stora i det lilla” är en viktig devis för Sjöarp Gruppbostäder.
Sjöarp har två assisterande metodutvecklare som stöttar boendepersonalen i arbetet med klienten, både hemma
och på den dagliga verksamheten.