1513780245

Anna Pfeifer och Jonas Renvaktar, Cura ungdomsboende

Vi är annorlunda

En föreläsning om flykt och kulturella skillnader och likheter. Föreläsningen inleds med en teoretisk bakgrund av de länder som det idag flyr flest människor ifrån, både ensamkommande...

1513779072

Linda Eriksson

Barn och unga med sexuella beteendeproblem

Linda Eriksson, enhetschef Off.Clinic öppenvård på Humana föreläser på temat barn och unga med sexuella beteendeproblem. Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga...

1513777646

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum

Skola, undervisning och autism – flickor i fokus

Föreläsning och workshop utifrån tydliggörande pedagogik. Vi inleder utbildningsdagen med en föreläsning om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på flickor och...

1513776959

Sara Melin

En föreläsning om att leva med NPF i familjen

Jag Sara, är mamma till barn med ADHD, Tourette syndrom, Atypisk autism, Dyslexi och en släng OCD - tvångssyndrom. I föreläsningen berättar jag hur det kan vara att leva med NPF i...

1513775450

Carl Pether Wirsén

Världens längsta resa. Om ensamkommande unga i Sverige

Carl Pether Wirsén är beteendevetare och leg. psykoterapeut, specialiserad inom kris och trauma. Han föreläser, utbildar och handleder framför allt so­cialsekreterare och boendepersonal på...

1513774259

Birgitta Karlsson och Malin Kallhagen, Cura resurscentrum

Autism och stress- hur kommunicerar vi tydligt?

Personer med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mer stresskänsliga än personer utan funktionsnedsättning. Vi på Cura Resurscentrum vet om det och vill gärna förmedla våra...

1513773406

Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Sinnesrikt – med fokus på perception

I arbetet eller i mötet med personer med autism och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, händer det att vi missuppfattar varandra. En av anledningarna till missuppfattningarna är att...

1513772080

Dr. Wenn Lawson

Gender and Sexuality in Autism

Föreläsning om autism och könsdysfori. Föreläsningen hålls på engelska. Psychologist, lecturer and author, Dr. Wenn has run his own business for 22 yrs. At 2yrs, he was misdiagnosed as...

1513771010

Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum och Marie Fransson Sjöarp Gruppbostäder

Inlärning, fördjupning

Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och bli så självständig...

1513767125

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum

Lågaffektivt bemötande – autismspektrum

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om, och förståelsen för hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

1513766269

Jonas Renvaktar, Cura ungdomsboende och Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Lågaffektivt bemötande – ensamkommande barn och unga

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om, och förståelsen för hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

1513765562

Linda Bengtsson från Klaragymnasiet internat

Sex och samlevnad

Utbildning och workshop för dig som arbetar med ungdomar. Utbildningsdagens syfte är att du som arbetar med ungdomar ska få tips och idéer kring hur du kan lära ungdomar lämpligt och...

1513764345

Malin Ovesson

Att leva med tvångssyndrom

Med humor och allvar förmedlar Malin hur det är att leva med tvångssyndrom. Vi får bland annat inblick i hennes skrämmande och orofyllda tankar, som ofta handlar om att skada eller till och...

Läs mer
Bokningen avslutad

1513763642

Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum och Marie Fransson Sjöarps Gruppbostäder

Tydliggörande pedagogik

Grundutbildning. Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och bli...

1513760102

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum

Autism och tydliggörande pedagogik – Teori, förhållningssätt och bemötande

Grundutbildning. Cura Resurscentrum bjuder in till en halvdagsföreläsning för dig som vill ha teoretiska kunskaper kring autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och praktiska...