Barn och unga med sexuella beteendeproblem

Linda Eriksson, enhetschef Off.Clinic öppenvård på Humana föreläser på temat barn och unga med sexuella beteendeproblem. Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem.

 

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem.

Föreläsningen tar upp följande delområden:

  • Sexualitet
  • Ungas sexuella utveckling – vad är vanligt, vad är avvikande?
  • Sex som skadar, sexuella övergrepp
  • Konsekvenser av övergreppärendehandläggning – utredning, skydd och behandling
  • Riskbedömning enligt ERASOR (bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp hos ungdomar)

Föreläsningen är lämplig för dig som arbetar med barn och unga som har sexuella beteendeproblem