Lågaffektivt bemötande – ensamkommande barn och unga

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om, och förståelsen för hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

  • Vad är utmanande beteende för dig?
  • Tolerans – hur reagerar du i pressade situationer?
  • Din roll i att förhindra utmanande beteende – Lågaffektivt bemötande
  • Orsaker till utmanande beteende
  • Affekt och kris – att dämpa och förebygga
  • Hantera/förändra beteenden – för vems skull?

Vad kan vi göra för att förebygga och lugna en situation? Men förhoppningsvis hamnar vi aldrig i en upprörd situation. Målet är alltid att vi som personal ska arbeta förebyggande för att skapa en trygg miljö och trygga omständigheter för våra barn och ungdomar.

Vi diskuterar också tolerans och ställer frågan – hur tolerant är du? Vad tycker du är svårt att hantera och vad tycker du är lättare att hantera? Kanske kan ni i personalgruppen hjälpa och stötta varandra i högre grad när ni känner till varandras förtjänster men också det som upplevs som svårare.

Föreläsningen rymmer mycket fakta men ger också möjlighet till diskussioner och att utbyta erfarenhet och tankar utifrån de medverkandes olika erfarenheter.

 

Utbildningen riktar sig till dig som möter och jobbar med ensamkommande barn och ungdomar på boenden, i skola, korttids, fritidsverksamhet, föreningsverksamhet, socialförvaltning, i vården, anhöriga och andra med intresse för ämnesområdet.