Världens längsta resa. Om ensamkommande unga i Sverige

Carl Pether Wirsén är beteendevetare och leg. psykoterapeut, specialiserad inom kris och trauma. Han föreläser, utbildar och handleder framför allt so­cialsekreterare och boendepersonal på boenden och familjehem för ensam­kommande runt om i landet.

Varje år kommer ensamkommande unga till Sverige. De har rest över hela världen till Europa, undan konflikter, krig och fattigdom. Föreläsningen Världens längsta resa handlar om dessa unga och om hur vi ska kunna förstå varför och hur de agerar.

Carl Pether kommer under föreläsningen bland annat prata om:

Anknytning och separation

 • Hur påverkar det oss?
 • Varför skickar man sitt barn till ett främmande land?
 • Anknytning
 • Anknytningsmönster
 • Anknytning och mentalisering

 Skam och skuld

 • Skillnader mellan skam och skuld
 • Självuppfattning och självperception
 • Skam och religion
 • Identitetsutveckling i det individanpassade samhället
 • Heder, kollektivism och identitet
 • Skambeteenden
 • Skuld och empati
 • Skam och psykisk sjukdom

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med och möter ensamkommande barn och unga inom skola, boende, socialtjänst är god man eller andra som söker mer kunskap i ämnet.