Bokningen avslutad

Vi är annorlunda

En föreläsning om flykt och kulturella skillnader och likheter. Hur kan vi förstå varandra?

Föreläsningen inleds med en teoretisk bakgrund av de länder som det idag flyr flest människor ifrån, både ensamkommande barn, ungdomar och familjer. Anna och Jonas har stor erfarenhet av arbetet med ensamkommande barn och unga i det dagliga arbete på Cura Park ungdomsboende i Ronneby.

Föreläsningen kommer att ge kunskap, många exempel och tips från arbetet med människor från andra kulturer.

 • Varför flyr man från sitt land?
 • Hur flyr man från sitt land?
 • Vad händer på flykten?
 • Hur uppstår kulturella skillnader mellan länder?
 • Gruppen kontra individen.
 • Hur hanterar vi kulturkrockar?
 • Hur bemöter vi människor som har vuxit upp med en annan kultur och andra seder?
 • Vad betyder heder?
 • Vad är svensk heder och hur yttrar den sig?
 • Vad är hederskultur i andra länder?
 • Hur jobbar vi med flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterade situationer?
 • Olika typer av barnuppfostran/kulturella skillnader.
 • Ser vi olika på barn i olika kulturer?

 

 

Personal som jobbar på boenden, i skola, fritidsverksamhet, föreningsverksamhet, socialförvaltning, gode män osv.