Klaragymnasiet med internat

Att klara av vardagen

Klaragymnasiet med internat är vår skola för ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism, det vill säga autismspektrumtillstånd (AST). Syftet är att erbjuda bra utbildningar och skapa förutsättningar för vidare studier, arbete eller annan daglig verksamhet samt eget boende och en rik fritid. Kort sagt att klara av vardagen.

Skola

Klaragymnasiet finns på Nordenbergskolan i Olofström där vi har väl avskilda, ändamålsenliga och stora lokaler. Idag har skolan 46 elever och erbjuder:

  • samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
  • estetiska programmet, inriktningarna bild och formgivning eller estetik och media
  • introduktionsprogrammen preparandutbildning och individuellt alternativ

Internat

För den som vill finns möjlighet till internatboende med boendeutbildning som följer planerade mål som eleven ska uppnå. Internatet kan ta emot upp till 26 elever. Där får eleven en egen lägenhet vilket ger möjlighet till praktisk träning i vardagen. Varannan helg stannar eleven på internatet och deltar i aktiviteter som, kombinerat med individuella veckoaktiviteter, utgör vår fritidsutbildning. Så småningom ska eleven själv kunna planera sin tid och känna till alternativa fritidsmöjligheter.

Utbildningar

Anna Pfeifer och Jonas Renvaktar, Cura ungdomsboende

Vi är annorlunda

En föreläsning om flykt och kulturella skillnader och likheter. Föreläsningen inleds med en teoretisk bakgrund av de länder som det idag flyr flest människor ifrån, både ensamkommande...

Linda Eriksson

Barn och unga med sexuella beteendeproblem

Linda Eriksson, enhetschef Off.Clinic öppenvård på Humana föreläser på temat barn och unga med sexuella beteendeproblem. Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga...

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum

Skola, undervisning och autism – flickor i fokus

Föreläsning och workshop utifrån tydliggörande pedagogik. Vi inleder utbildningsdagen med en föreläsning om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på flickor och...

Sara Melin

En föreläsning om att leva med NPF i familjen

Jag Sara, är mamma till barn med ADHD, Tourette syndrom, Atypisk autism, Dyslexi och en släng OCD - tvångssyndrom. I föreläsningen berättar jag hur det kan vara att leva med NPF i...

Carl Pether Wirsén

Världens längsta resa. Om ensamkommande unga i Sverige

Carl Pether Wirsén är beteendevetare och leg. psykoterapeut, specialiserad inom kris och trauma. Han föreläser, utbildar och handleder framför allt so­cialsekreterare och boendepersonal på...

Birgitta Karlsson och Malin Kallhagen, Cura resurscentrum

Autism och stress- hur kommunicerar vi tydligt?

Personer med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mer stresskänsliga än personer utan funktionsnedsättning. Vi på Cura Resurscentrum vet om det och vill gärna förmedla våra...

Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Sinnesrikt – med fokus på perception

I arbetet eller i mötet med personer med autism och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, händer det att vi missuppfattar varandra. En av anledningarna till missuppfattningarna är att...

Dr. Wenn Lawson

Gender and Sexuality in Autism

Föreläsning om autism och könsdysfori. Föreläsningen hålls på engelska. Psychologist, lecturer and author, Dr. Wenn has run his own business for 22 yrs. At 2yrs, he was misdiagnosed as...

Läs mer
Bokningen avslutad

Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum och Marie Fransson Sjöarp Gruppbostäder

Inlärning, fördjupning

Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och bli så självständig...

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum

Lågaffektivt bemötande – autismspektrum

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om, och förståelsen för hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Jonas Renvaktar, Cura ungdomsboende och Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Lågaffektivt bemötande – ensamkommande barn och unga

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om, och förståelsen för hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Linda Bengtsson från Klaragymnasiet internat

Sex och samlevnad

Utbildning och workshop för dig som arbetar med ungdomar. Utbildningsdagens syfte är att du som arbetar med ungdomar ska få tips och idéer kring hur du kan lära ungdomar lämpligt och...

Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum och Marie Fransson Sjöarps Gruppbostäder

Tydliggörande pedagogik

Grundutbildning. Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och bli...

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum

Autism och tydliggörande pedagogik – Teori, förhållningssätt och bemötande

Grundutbildning. Cura Resurscentrum bjuder in till en halvdagsföreläsning för dig som vill ha teoretiska kunskaper kring autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och praktiska...