Bedömningar

För att veta att man ger rätt stöd måste man ibland göra en kartläggning av individens förmågor, intressen och svårigheter.
Cura kan hjälpa till med olika former av bedömningar:

  • Färdighetsbedömning av personer med autismspektrumtillstånd.
  • Kommunikationsnivå.
  • Dyslexiutredningar.
  • Utredning av språkstörning.