Bedömningar

För att veta att man ger rätt stöd måste man ibland göra en kartläggning av individens förmågor, intressen och svårigheter.
Cura kan hjälpa till med olika former av bedömningar:

  • Färdighetsbedömning av personer med autismspektrumtillstånd
  • Kommunikationsnivå
  • Dyslexiutredningar
  • Utredning av språkstörning