Kontakt

Malin Kallhagen

Koordinator/utbildare/handledare

Tel 0708-23 01 81

Birgitta Karlsson

Metodutvecklare/utbildare/handledare

Tel 0723-69 38 30

Jessica Höckerdal

Personalchef/verksamhetschef Cura resurscentrum

Tel 0768-90 62 82