Cura Ungdomsboendes kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • Ett lågt antal mottagna ungdomar under 2018 och därför en verksamhet under avveckling. Trots detta, har året präglats av fina relationer med ungdomarna, en god arbetsmiljö, godkända inspektioner av IVO och ett arbete med fokus på framtid och utveckling.
  • Ungdomsenkäter: Minst 82 % är nöjda med allt som efterfrågas i enkäten. Några saker som sticker ut är att 94 % anser att personalen behandlar de respektfullt och att 97 % tycker att skolan är viktig och att de förstår varför de går i skola samt att de kan fira sina högtider om de vill. Förbättringsområden är mer läxhjälp och bättre information om lokala föreningar.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • Sammanslagning med Cura Boda stödboende i januari 2019.
  • Avveckling av HVB- verksamhet under året.
  • Systematiskt arbete med materialet Hitta Rätt. Detta verktyg ska hjälpa ungdomarna fram i sin utveckling och självständighet, redo för att lämna Cura när det blir dags.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.

Tillsyner

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har genomfört tillsyner under 2018, läs gärna rapporterna: