Kontakt

Jan-Åke Berg (S)

Ordförande i Direktionen

Mob 0733-49 01 12

Malin Månsson (S)

1:e vice ordförande i direktionen

Mob 0708-34 02 03

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)

2:e vice ordförande i direktionen

Tel 0454-171 77

Niklas Joelsson (M)

Ledamot i direktionen

Tel 0456-81 61 96

Peter Johansson (S)

Ledamot i direktionen

Mob 0733-61 57 37

Anders Ovander (M)

Ledamot i direktionen

Mob 0708-88 71 13

Therese Åberg (M)

Ledamot i direktionen

Mob 0708-26 33 26

Gunilla Ekelöf (L)

Ersättare i direktionen

Mob 0709-30 37 28

Jörgen Englin (S)

Ersättare i direktionen

Tel 0456-81 61 43

Åke Håkansson (S)

Ersättare i direktionen

Mob 0708-45 01 07

Silke Jacob (C)

Ersättare i direktionen

Mob 0708-18 56 84

Patrik Krupa (M)

Ersättare i direktionen

Mob 0733-57 20 23

Lars-Olof Larsson (KD)

Ersättare i direktionen

Mob 0723-01 39 77

Charlotta Sahlin (M)

Ersättare i direktionen

Mob 0733-46 66 50

Ulla Sandgren (S)

Ersättare i direktionen

Mob 0709-24 81 58

Stefan Österhof (S)

Ersättare i direktionen

Mob 0708-99 94 43