Familjerättsnämnd

Cura ansvarar för rådgivning och myndighetsutövning i familjerättsliga frågor åt Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun.

Familjerättsnämnden består av tre ledamöter, inklusive en ordförande och en vice ordförande, samt tre ersättare. Direktionen utser, efter nominering från de samverkande kommunerna, en ledamot och en ersättare från vardera samverkande kommun.