Internatets kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • Våra nya elever fick en ovanligt fin start på höstterminen. Ofta finns det ganska mycket oro i elevgruppen inför skolstart, inte minst hos de nya eleverna. 2018 upplevde vi en ovanlig harmoni i grupperna. Vi tror att det intervjumaterial till föräldrarna som vi tog fram 2017 har gjort att vi har kunna förbereda eleverna på ett bättre sätt.
  • Utslussningsarbetet med elever som avslutat sin utbildning har gått utmärkt under 2018 och vi fick mycket beröm från föräldrarna.
  • 2018 års stora utvecklingsprojekt har varit att komma igång med bygget av våra nya internat, som ska ersätta internatet på Bredgatan i Olofström. Vi har, tillsammans med Olofströmshus, gjort en noggrann planering där vi har tittat på bland annat säkerhet, boendemiljö, arbetsmiljö och tekniska lösningar.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • Under våren 2019 kommer vi att ta fram ett nytt utbildningsmaterial för nyanställda på Klaragymnasiet med internat. Första utbildningstillfället blir vecka 25. Även de som redan är anställda kommer att få gå utbildningen.
  • All personal kommer att få en autismanpassad MI-utbildning, motiverande samtal, under våren.
  • Den 8 juli räknar vi med att flytta in på vårt nybyggda internat i Olofström.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.

Tillsyner

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har genomfört tillsyner på våra internat under 2018, läs gärna rapporterna: