Läsårstider – Klaragymnasiet med internat

Höstterminen 2018: 21 augusti för elever i årskurs 1 och 22 augusti för elever i årskurserna 2-4, till och med 21 december för samtliga elever
Vårterminen 2019: 9 januari för samtliga elever, till och med 14 juni för samtliga elever*
Höstlov: 30 oktober till och med 3 november (vecka 44)
Sportlov: 18 februari till och med 22 februari (vecka 8)
Påsklov: 15 april till och med 18 april (vecka 16)

*Observera att läsårsavslutningen sker torsdagen den 13 juni