Läsårstider – Klaragymnasiet med internat

Höstterminen 2019: 20 augusti för elever i årskurs 1 och 21 augusti för elever i årskurserna 2-4, till och med 20 december för samtliga elever
Vårterminen 2020: 9 januari för samtliga elever, till och med 12 juni för samtliga elever*
Höstlov: 28 oktober till och med 1 november (vecka 44)
Sportlov: 17 februari till och med 21 februari (vecka 8)
Påsklov: 14 april till och med 17 april (vecka 16)
Klämdag: 22 maj  är lovdag (vecka 22)

*Observera att läsårsavslutningen sker torsdagen den 11 juni