Målgrupp

Villa Mjällby har möjlighet att ta emot ungdomar mellan 13 till 20 år som har psykosocial problematik. Detta kan innebära missbruk, kriminalitet, självskadebeteende, psykisk ohälsa, relationsproblem, skolproblematik och neuropsykiatrisk problematik.