Skyddat boende

Boende för personer utsatta för våld i nära relationer

I Notavillans regi finns det lägenheter för skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer, med eller utan barn. Boendet är handikappanpassat och larmat för den vuxne och barnens trygghet. I de fall där personen primärt endast har ett skyddsbehov, ger Notavillans personal  stöd och tillsyn cirka 10 timmar per vecka. Vi tar skyndsamt kontakt med förskola och skola för att barnen i skyddat boende ska få tillgång till pedagogisk verksamhet.

Verksamheten har dock en beredskap att arbeta behandlande med personer som har en mera komplicerad problematik. I sådana fall kommer socialförvaltningen och Notavillan överens om insatsens omfattning från tid till annan.