Föreläsning 21/11 – Barn och unga med sexuella beteendeproblem

Linda Eriksson, enhetschef Off.Clinic öppenvård på Humana, föreläser på temat barn och unga med sexuella beteendeproblem. Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem.
Läs mer och boka här