Uppföljningsdag i lågaffektivt bemötande

Igår hade vi två parallella uppföljningsdagar i Lågaffektivt bemötande för personal i Curas egna verksamheter. All personal går uppföljningsdagar ett år efter tredagarsutbildningen i Lågaffektivt bemötande.