Personuppgifter – Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Cura Individutvecklings Direktion och Familjerättsnämnd

es.di1568638792vidni1568638792aruc@1568638792ofni1568638792

Postadress:
Cura Individutveckling
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera

Therese Jigsved
0472-39 10 16
es.ar1568638792evikr1568638792adys@1568638792ddyks1568638792atad1568638792

Postadress:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen

08-657 61 00
es.ne1568638792noitk1568638792epsni1568638792atad@1568638792nenoi1568638792tkeps1568638792niata1568638792d1568638792

Postadress:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm