Personuppgifter – Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Cura Individutvecklings Direktion och Familjerättsnämnd

es.di1556246125vidni1556246125aruc@1556246125ofni1556246125

Postadress:
Cura Individutveckling
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera

Therese Jigsved
0472-39 10 16
es.ar1556246125evikr1556246125adys@1556246125ddyks1556246125atad1556246125

Postadress:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen

08-657 61 00
es.ne1556246125noitk1556246125epsni1556246125atad@1556246125nenoi1556246125tkeps1556246125niata1556246125d1556246125

Postadress:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm