Personuppgifter – Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Cura Individutvecklings Direktion och Familjerättsnämnd

es.di1566585712vidni1566585712aruc@1566585712ofni1566585712

Postadress:
Cura Individutveckling
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera

Therese Jigsved
0472-39 10 16
es.ar1566585712evikr1566585712adys@1566585712ddyks1566585712atad1566585712

Postadress:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen

08-657 61 00
es.ne1566585712noitk1566585712epsni1566585712atad@1566585712nenoi1566585712tkeps1566585712niata1566585712d1566585712

Postadress:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm