Personuppgifter – Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Cura Individutvecklings Direktion och Familjerättsnämnd

es.di1561531379vidni1561531379aruc@1561531379ofni1561531379

Postadress:
Cura Individutveckling
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera

Therese Jigsved
0472-39 10 16
es.ar1561531379evikr1561531379adys@1561531379ddyks1561531379atad1561531379

Postadress:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen

08-657 61 00
es.ne1561531379noitk1561531379epsni1561531379atad@1561531379nenoi1561531379tkeps1561531379niata1561531379d1561531379

Postadress:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm