Personuppgifter – Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Cura Individutvecklings Direktion och Familjerättsnämnd

es.di1550716203vidni1550716203aruc@1550716203ofni1550716203

Postadress:
Cura Individutveckling
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera

Therese Jigsved
0472-39 10 16
es.ar1550716203evikr1550716203adys@1550716203ddyks1550716203atad1550716203

Postadress:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen

08-657 61 00
es.ne1550716203noitk1550716203epsni1550716203atad@1550716203nenoi1550716203tkeps1550716203niata1550716203d1550716203

Postadress:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm