Prislistor

Här hittar du alla våra prislistor. Använd tabbarna nedan för att välj specifik verksamhet.

Telefonkonsultation

Kostnadsfritt

Konsultation i verksamheten, medlemskommuner

850 kronor per timme

Konsultation i verksamheten, icke medlemskommuner

1 100 kronor per timme

Öppenvårdsinsatser, medlemskommuner

1 000 kronor per timme (dock högst 3 200 kronor per dag)

Öppenvårdsinsatser, icke medlemskommuner:
1 300 kronor per timme (dock högst 4 000 kronor per dag)

Handledning, medlemskommuner

1 300 kronor per timme

Handledning, icke medlemskommuner

1 500 kronor per timme

Utbildning

Vi kommer överens från tillfälle till tillfälle beroende på utbildningens omfattning och innehåll

Restidsersättning, medlemskommuner

650 kronor per timme

Restidsersättning, icke medlemskommuner

750 kronor per timme

Resekostnader

25 kronor per mil

Insatsen är helt kostnadsfri för dig som anlitar oss

 

Insatsen är helt kostnadsfri för dig som anlitar oss.

Terminsavgift Klaragymnasiet, Blekinges kommuner

170 000 kronor per termin

Terminsavgift Klaragymnasiet, övriga landet

195 000 kronor per termin

Internat med boende- och fritidsutbildning, Blekinges kommuner

2 400 kronor per dygn under terminen

Internat med boende- och fritidsutbildning, övriga landet

2 700 kronor per dygn under terminen

Öppenvårdsinsatser, Blekinges kommuner

1 000 kronor per timme, dock högst 3 400 kronor per dag

Öppenvårdsinsatser, övriga landet

1 300 kronor per timme, dock högst 4 000 kronor per dag

Handledning, Blekinges kommuner

1 300 kronor per timme

Handledning, övriga landet

1 500 kronor per timme

Restidsersättning, Blekinges kommuner

650 kronor per timme

Restidsersättning, övriga landet

750 kronor per timme

Resekostnader

25 kronor per mil

Institutionsvård, Blekinges kommuner

3 600 kronor per dygn och person – alla typer av placeringar

Institutionsvård, övriga landet

3 700-4 000 kronor per dygn och person – alla typer av placeringar

Öppenvårdsinsatser (lägenhetsboende)

2 900 kronor per dygn – en vuxen med upp till två barn
3 100 kronor per dygn – en vuxen med upp till fyra barn
3 200 kronor per dygn – två vuxna med upp till två barn
3 400 kronor per dygn – två vuxna med upp till fyra barn
400 kronor per dygn – för femte barnet och därefter

Övrig öppenvård/eftervård

Grundarvode: 1 100 kronor per månad
Enmansuppdrag: 900 kronor per timme
Tvåmansuppdrag: 1 200 kronor per timme

Skyddat boende, Blekinges kommuner

1 500 kronor per dygn (ingen avgift för barn)

Skyddat boende, övriga landet

Vuxen: 2 000 kronor per dygn och person
Barn: 1 000 kronor per dygn och person

Insatsen är helt kostnadsfri för dig som anlitar oss.

 

Alla priser som avser boende och daglig verksamhet är individuella och speglar den ”vårdtyngd” som uppdraget motsvarar.

Öppenvårdsinsatser, medlemskommuner

1 000 kronor per timme (Dock högst 3 400 kronor per dag)

Öppenvårdsinsatser, icke medlemskommuner

1 300 kronor per timme (Dock högst 4 000 kronor per dag)

Handledning, medlemskommuner

1 300 kronor per timme

Handledning, icke medlemskommuner

1 500 kronor per timme

Utbildning

Vi kommer överens från tillfälle till tillfälle beroende på utbildningens omfattning och innehåll.

Restidsersättning, medlemskommuner

650 kronor per timme

Restidsersättning, icke medlemskommuner

750 kronor per timme

Resekostnader

25 kronor per mil

Institutionsvård, Blekinges kommuner

5 400 kronor per dygn och person – då ingår behandling och utredningsarbete

Institutionsvård, övriga landet

6 200 kronor per dygn och person – då ingår behandling och utredningsarbete

Övrigt

Kostnad tillkommer för eventuell psykologutredning.
Kostnad för öppenvård sker efter överenskommelse.