Kontakt

Karin Kjällgren

Verksamhetschef för Slänten, Ängen och Dagcenter

Tel 0708-45 76 00

Sofia Landerman-Rejhed

Verksamhetschef för Berget, Dalen och Gläntan

Tel 0721-61 32 19