Vårt uppdrag

Sjöarps övergripande uppdrag är att möta medlemskommunernas behov av placeringar av personer med autism, ofta på tidig utvecklingsnivå och med en svår problematik. Sjöarp ska erbjuda ett integrerat boende med daglig verksamhet i en lugn och trygg miljö.