Flykt och kulturella skillnader

En föreläsning om flykt och kulturella skillnader och likheter. Hur kan vi förstå varandra?

Föreläsningen inleds med en teoretisk bakgrund av de länder som det idag flyr flest människor ifrån, både ensamkommande barn, ungdomar och familjer. Anna och Jonas har stor erfarenhet av arbetet med ensamkommande barn och unga i det dagliga arbete på Cura Park ungdomsboende i Ronneby.

Föreläsningen kommer att ge kunskap, många exempel och tips från arbetet med människor från andra kulturer.

  • Varför flyr man från sitt land?
  • Bakgrund och historik till de väpnade konflikter som drivit på flyktingströmmarna i Europa
  • Vad händer på flykten?
  • Hur uppstår kulturella skillnader?
  • Svensk kultur i ett internationellt perspektiv
  • Gruppen kontra individen
  • Hur hanterar vi kulturkrockar?
  • Hur bemöter vi människor som har vuxit upp med en annan kultur och andra seder?
  • Vi diskuterar kring heder – vad är heder och hur bemöter vi det i vårt arbete?

Personal som jobbar på boenden, i skola, fritidsverksamhet, föreningsverksamhet, socialförvaltning, gode män osv.