Trappan

Notavillan, Curas barn- och familjeenhet, erbjuder krissamtal för barn, i åldern 4-18 år, som har upplevt våld.

Trappanmodellen växte fram i ett projekt som Rädda Barnen drev. Målsättningen med projektet var att synliggöra barn i familjer med våldsproblematik och att utveckla en modell för krissamtal för dessa barn.

Idag arrangeras utbildning i Trappanmodellen av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Att arbeta enligt Trappanmodellen innebär att man erbjuder barnet individuella krissamtal i tre steg: kontakt, rekonstruktion och kunskap.

Samtalen ger barnet rätt till en egen kontakt för att kunna berätta om sina upplevelser och tankar.

Barn i åldern 4-18 år som har upplevt våld och där socialtjänsten uppmärksammat barnets behov.