Inlärning, fördjupning

Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och bli så självständig som möjligt. Den fungerar väl för personer på både tidig och hög funktionsnivå, för både barn och vuxna.

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om autism och visa hur vi genom bedömning och tydliggörande kan skapa mer självständighet i vardagsfärdigheter och fritidsaktiviteter.

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar med fokus på bedömning och inlärning i vardags- och fritidsfärdigheter. Utbildningen tar upp:

  • Hur får vi information om vad en person kan eller inte kan, vilka styrkor eller svårigheter och vilka intressen en person har?
  • Hur kan vi skaffa information om personen för att på bästa sätt göra vardagen tydligare och främja så stor självständighet som möjligt i att utföra vardagsaktiviteter?
  • Hur kan vi skapa en meningsfull fritid utifrån personens förutsättningar och intressen?

 

Utbildningen är en vidareutbildning för dig som gått tredagarsutbildningen Tydliggörande pedagogik i Sjöarps regi.